Tijdens een ontmoetingsavond over ‘kerkproeverij’ werd weer ‘ns duidelijk wat de zeggingskracht van het beeld is. De avond begonnen we namelijk met het uitzoeken van foto’s waarmee we antwoord op de vraag ‘wat betekent de gemeente/kerk voor jou persoonlijk’ gaven.
En dan merk je hoe sterk beelden spreken. Beelden helpen ons dat te zeggen wat met woorden soms veel moeilijker is. Maar vervolgens wordt in de toelichting op de gekozen foto veel verteld en roepen de foto’s ervaringen, verhalen op die samen met de foto’s vertellen over de betekenis van de gemeente voor ieder persoonlijk.
Die avond kwamen beelden langs als: kompas, puzzel, vuurtoren, reddingsboei, voetbalspel, orgel, regenboog, kaarsjes, een muur metselen, koffiedrinken… En aan de hand van o.a. deze beelden vertelden we aan elkaar over de saamhorigheid die wordt ervaren, over de verbondenheid tussen mensen, over het samen zingen van liederen in de zondagse dienst, over de inspiratie door een preek, over de richtingwijzer die het geloof is in het leven van alledag, over het samen het geloof beleven, waarbij iedereen een steentje bijdraagt, over gastvrijheid.
De volgende vraag is: hoe kunnen we met onze ervaringen de zichtbaarheid van de kerk/gemeente vergroten? Hoe kunnen we als kleine gemeente ons steentje bijdragen aan het dorp Deurne? We kunnen er blij mee zijn, dat er steeds weer iets nieuws wordt opgezet. Zoals een Alpha-groep, zoals het oecumenische diakonale platform, zoals individuele bijdragen van gemeenteleden.
De uitdaging is aan ons allemaal om verder hierover na te denken. Welk beeld past bij u?