Wat een bijzonder gezicht: Paus Fransciscus preekte tijdens de herdenkingsdienst op Hervormingsdag in de Lutherse kathedraal in Lund (Zweden). Aan het begin van het Luther-jaar, waarin op 31 oktober 2017 het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon, heeft de paus gesproken over de betekenis van de Reformatie. Luthers vraag ‘hoe kan ik met God worden verzoend’ is beslissend voor ons leven, gaf de Paus aan. En ook Luthers nadruk op de toegankelijkheid van de Schrift voor iedereen, is een belangrijke ontwikkeling geweest voor de christelijke kerk. ‘Er is meer dat ons bindt, dan dat ons scheidt’, zijn woorden van de Paus.
Woorden die ik van harte onderschrijf. Zoeken naar verbinding, dat is wat we in Deurne doen in de oecumene. De Taizé-viering van afgelopen zondag is daar een goed voorbeeld van. Gezamenlijk zingen we liederen, luisteren we naar de Schrift en bidden wij. We delen de vredeswens en ervaren van dichtbij de gemeenschap die wij als christenen vormen. Want levend met verschillen die uit onze tradities voortkomen, waarvan sommigen zeer wezenlijk zijn, kunnen we onze verbondenheid gelukkig ook tot uiting brengen. Dat we elkaar zo weten te vinden in de boodschap van Jezus Christus, ook in Deurne, stemt tot dankbaarheid. Daarom is het beeld van de herdenkingsdienst in Lund zo bijzonder. Wij reiken elkaar de hand en weten ons verbonden in de vrede van de Eeuwige God.